PROPCELEX Насоки на Европейската централна банка от 16 септември 2004 година за възлагане на поръчка за еуробанкноти (ЕЦБ/2004/18)