Neuvoston päätös (EU) 2018/1609, annettu 28 päivänä syyskuuta 2018, kuljetuksiin liittyviä tullikysymyksiä käsittelevässä Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) työryhmässä ja UNECE:n sisäliikennettä käsittelevässä komiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta kansainvälisessä junaliikenteessä kuljetettavien matkustajien, matkatavaroiden ja matkatavarapalveluna kuljetettavien matkatavaroiden rajanylitysmenettelyjen helpottamista koskevan yleissopimukseen hyväksymiseen