Регламент (ЕО) № 202/98 на Комисията от 26 януари 1998 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 4056/87 относно определяне на методите за анализ и други разпоредби с технически характер, необходими за прилагането на процедура за износ на стоки, които не са обхванати от приложение II към Договора$