Регламент (ЕИО) № 368/76 на Съвета от 16 февруари 1976 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2771/75 по отношение на референтния период за изчисляване на таксата и на шлюзовата цена за яйца PROPCELEX