/* */

Дело C-262/16: Преюдициално запитване от Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Обединено кралство), постъпило на 12 май 2016 г. — Shields & Sons Partnership/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs