Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de welvaartskloof in Europa: verschillen tussen de lidstaten op het vlak van inkomen uit kapitaal/arbeid (initiatiefadvies)