Писмен въпрос E-4326/08, зададен от Marios Matsakis (ALDE) на Комисията. Нарушаване на правата на човека във Франция