Заключение на генералния адвокат Reischl представено на4 декември 1979 г.