Писмен въпрос E-5229/06 зададен от Ashley Mote (NI) на Комисията. Преминаване към метрична система (5)