Заключение на генералния адвокат Geelhoed представено на1 юни 2006 г.