Писмен въпрос E-008406/11 Thomas Ulmer (PPE) до Комисията. Запазване на лекарската професия като свободна професия