Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 115/98 от 18 декември 1998 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитване и сертификация) към Споразумението за ЕИП$