Förslag till avgörande av generaladvokat Fennelly föredraget den 11 juni 1998.