Решение на Съда (шести състав) от 19 ноември 1998 г.