Писмен въпрос E-000043/11 Licia Ronzulli (PPE) и Carlo Fidanza (PPE) до Комисията. Хаос по магистралите в Италия