TITJUR Vanhaeren Заключение на генералния адвокат Mischo представено на9 март 1988 г. # Marie-Jeanne Vanhaeren срещу Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. # Искане за преюдициално заключение: Arbeidsrechtbank Tongeren - Белгия. # Дело 192/87.