Senelco Решение на Съда (трети състав) от 27 февруари 1986 г. # Senelco GmbH срещу Oberfinanzdirektion München. # Искане за преюдициално заключение: Bundesfinanzhof - Германия. # Обща митническа тарифа. # Дело 57/85. TITJUR