Webb TITJUR Заключение на генералния адвокат Sir Gordon Slynn представено на21 октомври 1981 г. # Наказателно производство срещу Alfred John Webb. # Искане за преюдициално заключение: Hoge Raad - Нидерландия. # Свободно предоставяне на услуги. # Дело 279/80.