Sprawa T-463/18: Wyrok Sądu z dnia 12 marca 2019 r. — Novartis/EUIPO (SMARTSURFACE) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego SMARTSURFACE — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001 — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)