Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 36/1999 от 28 април 1999 година за изменение на приложение XI (Телекомуникационни услуги) към Споразумението за ЕИП$