Kawża C-211/20 P: Appell ippreżentat fit-22 ta’ Mejju 2020 mill-Kummissjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fit-12 ta’ Marzu 2020 fil-Kawża T-732/16, Valencia Club de Fútbol vs Il-Kummissjoni Ewropea