Mål C-544/18: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 19 september 2019 (begäran om förhandsavgörande från Upper Tribunal - Förenade kungariket) – The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs mot Henrika Dakneviciute (Begäran om förhandsavgörande – Artikel 49 FEUF – Etableringsfrihet – Verksamhet som egenföretagare – Medborgare i en medlemsstat som har upphört med sin verksamhet som egenföretagare till följd av fysiska begränsningar i samband med slutet av graviditeten och sviterna av förlossningen – Bibehållande av ställningen som egenföretagare)