Писмен въпрос E-5017/06 зададен от José Ribeiro e Castro (PPE-DE) на Комисията. Данъчно облагане на помощите, отпуснати на земеделските стопани по линия на Общата селскостопанска политика — компенсации за загуби на приходи