2015 m. rugpjūčio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1407, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 170/2013, kuriuo dėl Kroatijos įstojimo nustatomos cukraus sektoriaus pereinamojo laikotarpio priemonės