Regulamentul (CE) nr. 670/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește intervenția publică prin intermediul licitațiilor pentru achiziționarea grâului dur sau a orezului nedecorticat și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 428/2008 și (CE) nr. 687/2008