Komisijas Regula (EK) Nr. 670/2009 ( 2009. gada 24. jūlijs ), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz valsts intervenci cieto kviešu un nelobītu rīsu iepirkšanai konkursa kārtībā un groza Regulu (EK) Nr. 428/2008 un Regulu (EK) Nr. 687/2008