2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 670/2009, kuriuo nustatomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo valstybės intervencijai kietuosius kviečius ar žaliavinius ryžius perkant konkurso tvarka taisyklės ir iš dalies keičiami Reglamentai (EB) Nr. 428/2008 ir (EB) Nr. 687/2008