Определение на Общия съд (трети състав) от 16 февруари 2016 г.$