Mål T-746/20: Talan väckt den 18 december 2020 – Grünig mot kommissionen