TUAIRIM ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach chuig an gCoiste um Iascach ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)) Rapóirtéir don tuairim: Iskra Mihaylova