Писмен въпрос E-1095/06, зададен от Struan Stevenson (PPE-DE) на Комисията. EU terror list