Deak Решение на Съда (първи състав) от 20 юни 1985 г. # Office national de l'emploi срещу Joszef Deak. # Искане за преюдициално заключение: Cour du travail de Liège - Белгия. # Обществено осигуряване. # Дело 94/84. TITJUR