Комисия/Белгия TITJUR Решение на Съда от 18 март 1986 г. # Комисия на Европейските общности срещу Кралство Белгия. # Дело 85/85.