Регламент (ЕИО) № 482/77 на Съвета от 8 март 1977 година относно сключването на споразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Кралство Мароко относно определени вина с произход от Мароко и които имат право на наименование за произход$