Заключение на генералния адвокат Mayras представено на28 май 1974 г. # Jean Reyners срещу Белгийската държава. # Искане за преюдициално заключение: Conseil d'Etat - Белгия. # Дело 2-74. TITJUR Reyners