TITJUR Германия/Комисия Решение на Съда от 3 октомври 1985 г. # Федерална република Германия срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 214/83.