Asia C-611/19: Unionin tuomioistuimen määräys (kymmenes jaosto) 3.9.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Unkari) – Crewprint Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla – Arvonlisävero (ALV) – Direktiivi 2006/112/EY – Verotuksen neutraalisuuden periaate, tehokkuusperiaate ja suhteellisuusperiaate – Arvonlisäveron vähennysoikeus – Epääminen – Petos – Näyttö – Alihankintaketju)