Komisjoni määrus (EÜ) nr 730/2006, 11. mai 2006 , õhuruumi klassifikatsiooni ja visuaallennureeglitele vastavate lendude lubamise kohta lennutasandist 195 kõrgemal (EMPs kohaldatav tekst)