Дело C-453/14: Решение на Съда (четвърти състав) от 21 януари 2016 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof — Австрия) — Vorarlberger Gebietskrankenkasse, Alfred Knauer/Landeshauptmann von Vorarlberg (Преюдициално запитване — Регламент (ЕО) № 883/2004 — Член 5 — Понятие „равностойни обезщетения“ — Равно третиране на обезщетенията за старост на две държави членки на Европейското икономическо пространство — Национална правна уредба, която взема предвид обезщетенията за старост, получени в други държави членки, при изчисляване на размера на социални вноски)