Vec T-298/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. mája 2016 – Atlas/EUIPO (EFEKT PERLENIA) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie EFEKT PERLENIA — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009“)