Cauza T-298/15: Hotărârea Tribunalului din 12 mai 2016 – Atlas/EUIPO (EFEKT PERLENIA) [„Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative EFEKT PERLENIA — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]