Регламент (ЕИО) № 3644/85 на Съвета от 19 декември 1985 година за изменение на Регламент № 79/65/ЕИО относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейската икономическа общност PROPCELEX