Förhandsanmälan om ett samriskföretag (Ärende nr IV/36.836/F3)