Věc C-748/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 30. listopadu 2018 společností Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) proti usnesení Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 28. září 2018 ve věci T-713/17, Motex v. Komise