Писмен въпрос E-005757/11 Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE) до Комисията. Последици от притежаването на облигации на свръхзадлъжнели икономики върху икономиките на Централна и Югоизточна Европа