Протокол от заседанието от сряда, 26 ноември 2008 г.