Решение (ОВППС) 2016/940 на Комитета по политика и сигурност от 9 юни 2016 година за назначаване на командващия силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta), и за отмяна на Решениe (ОВППС) 2016/395 (ATALANTA/3/2016)