TITJUR Заключение на генералния адвокат Lenz представено на29 януари 1987 г. # Комисия на Европейските общности срещу Съвет на Европейските общности. # Иск за отмяна - Правна основа. # Дело 45/86. Комисия/Съвет