Решение на Съда от 13 юли 1995 г. # Европейски парламент срещу Комисия на Европейските общности. # Дело C-156/93. Парламент/Комисия TITJUR