Дело T-292/12 RENV: Решение на Общия съд от 1 юни 2016 г. — Mega Brands/EUIPO – Diset (MAGNEXT) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „MAGNEXT“ — По-ранна национална словна марка „MAGNET 4“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)